ČASTÉ OTÁZKY

Kolik mě to bude stát?

Cena každé zakázky je individuální, orientačně při tisku grafiky (logo, nápis, atd.) cca 2000,-Kč/m2, pokud se jedná o 100% pokrytí plochy, (např. fotografie), je cena tisku cca 2500,-Kč/m2. Při tisku na jiné než bílé povrchy se připočítává 30% za podtisknutí bílou. Stejná situace je také při reverzním tisku na sklo, kde se naopak bílou barvou přetiskuje. Nejmenší kalkulace je na 1m2. Cena se odvíjí také od celkové velikosti zakázky, čím větší plocha, tím se cena za m2 adekvátně snižuje. Konkrétní kalkulaci Vám rádi zdarma zhotovíme na požádání e-mailem. Grafické práce a doprava nejsou zahrnuty.

Jaký motiv můžu použít?

Lze použít vlastní fotografie nebo libovolnou grafiku, samotný motiv záleží jen na Vaší fantazii. Pokud čerpáte inspiraci z internetu, je zapotřebí brát na zřetel autorská práva. Existuje však řada portálů - fotobank, kde lze najít i obrázky či fotografie "k volnému použití" zdarma.

Zde jsou odkazy na některé fotobanky. Kliknutím na některý z odkazů naleznete tisíce motivů v té nejlepší tiskové kvalitě.

https://pixabay.com/cs/
https://www.pexels.com/cs-cz/
https://www.freeimages.com/
https://libreshot.com/
https://unsplash.com/
https://stocksnap.io/


Jaký datový formát je možné použít?

Dokážeme tisknout fotografie, grafiku, text, logo ve formátech PDF, JPG, BMP, PNG, SVG, PS, EPS, CDR, AI, CGM, DES, DWG, DXF, EMF, FH, FVM, GEM, PIC, PCT, PLT, TIF a dalších. Použití jiných formátů je nutné konzultovat.


Na jaký povrch je možné tisknout? Je nutná speciální příprava?

UV inkoust, který používáme, lze s výjimkou mastných plastů (silikon, teflon, atd.) aplikovat na téměř jakýkoli svislý povrch, například na sádrokarton, tapety, omítku, dřevo, cihly, barvy, kámen, kov, plast, sklo, lakované povrchy, většinu keramických obkladů a další.

Na většinu zdí, výloh, dveří, panelů a jiných ploch je možné tisknout bez nutnosti předchozí přípravy.

Pro náročnější aplikace, kde se předpokládá vyšší zatížení např. ušpiněním, se doporučuje opatřit stěnu omyvatelným podkladem. Barvy samotné jsou po vytvrzení omyvatelné, a pokud je omyvatelný i podklad, dají se ošetřovat běžnými prostředky jako je např. hadřík namočený v jarové vodě.


Musí být zeď rovná?

Tisková hlava se pohybuje několik mm nad povrchem a nesmějí jí stát v cestě vystupující předměty jako římsy, parapety, elektrické zásuvky, termostaty, atd. Drtivá většina zdí má vyhovující rovinnost, tisková hlava si při práci udržuje +/- konstantní vzdálenost od potiskované plochy pomocí ultrazvukových čidel. Povrch může být mírně zaoblený, na velké vzdálenosti (řádově metry) je tiskárna schopna kompenzovat nerovnosti řádově v centimetrech. Zeď však nesmí mít velké boule nebo prohlubně, tedy místa lokálně vystouplá nebo propadlá o více než cca 5-6mm. V případě prohlubně se snižuje kvalita tisku, v případě boule hrozí, že hlava do ní při pojezdu narazí.

Jak je to při tisku na sklo? Lze vytisknout také např. výlohu zevnitř?

Ano, je možné použít tzv. reverzní (zrcadlový) tisk, navíc se motiv přetiskne bílou barvou, takže se markantně zvýší čitelnost zvenčí. Zevnitř je pak vidět bílá plocha, anebo lze přes něj přetisknout hlavní motiv znovu, takže jsou na skle 3 vrstvy: motiv, bílá, motiv. Bílá barva pak zlepšuje čitelnost zvenčí i zevnitř.

Musí být podklad bílý?

Ne, nemusí. Máme-li barevnou zeď, podobně jako v předchozím případě lze nechat tiskárnu, aby podtiskla pod motiv bílou barvu. To lze s výhodou použít i na jiné materiály jako beton, dřevo, sklo atd.

Jak velký může být obraz?

Výška jednoho tiskového pruhu závisí na výšce stropu, dolní hrana začíná 45cm od země. Max. výška horní hrany tisku končí vždy 40cm pod stropem, resp. 22cm pod vrcholem svislé osy, pokud je strop alespoň o 18cm vyšší, než tato osa. V takovém případě je výška tisku vždy o 66cm menší, než je výška osy.

V současné době máme 6 svislých os o výšce 290, 266, 240, 230, 220 a 210cm. Nejvyšší souvisle tištěná grafika tedy může mít 224cm.

V případě potřeby je možné tiskárnu umístit na lešení a navázat tisk i svisle (tisknout v několika pruzích nad sebou). Tato metoda se nazývá "sešívání" (stitching pictures) a obraz může mít teoreticky libovolné rozměry. V praxi má však toto tvrzení svá omezení. 

Šířka jednoho tiskového pruhu může být taková, jaký datový prostor je schopný pojmout obslužný program a pevný disk počítače. Doposud jsme tiskli bez přerušení šířku 14,5m, datový soubor měl velikost cca 23GB.

Vodorovné omezení je zleva 20cm a zprava 35cm od vnitřního rohu, resp. zdi nebo překážky kolmé k potiskované ploše. Vnější roh lze potisknout celý až k okraji.

Všeobecná doporučení pro optimální výsledek

Pro kvalitní výsledek tisku je zapotřebí motiv v dostatečném rozlišení. Pro zjednodušení lze počítat cca 4 pixely / mm, tedy pro obrázek 1x1m je zapotřebí rozlišení 4000x4000px. Záleží také na vzdálenosti, ze které se bude obrázek sledovat.

Rozlišení se vždy udává v pořadí X*Y, kde X je vodorovná osa (šířka) a Y svislá osa (výška). Pokud je grafika k dispozici ve vektorech (křivkách), může se velikost pružně přizpůsobit libovolným rozměrům, které jsou technicky realizovatelné.

Pokud si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám se vším poradíme a pomůžeme realizovat Vaše představy.

Tiskárna dokáže pracovat i na nerovné zdi, ale i v tomto případě platí, že rovnější a hladší podklad má nezanedbatelný vliv na výsledek.


Jaký inkoust používáte?

Speciálně vyvinutý voděodolný a omyvatelný UV inkoust. Takto vytisknuté barvy jsou mimořádně trvanlivé a zdravotně nezávadné.


Kde všude lze tisknout?

Vertikální tisk lze použít na výzdobu stěn chodeb, ložnic, obývacích a dětských pokojů, škol, hotelů, stejně tak i pro tisk firemních log do kanceláří, prezenčních prostorů, výloh, vrat, restaurací, supermarketů, muzeí, zoo apod.

Je možné tisknout také v exteriéru např. na fasádu?

Ano, na fasády je možné tisknout. Podmínkou je teplotní rozmezí 19-30°C a vlhkost 40-60%. Vzhledem k technologii nesmí také foukat příliš silný vítr, který by odvál mikrokapky inkoustu ještě před dopadem na povrch anebo by ovlivnil kvalitu tisku.


Jak rychle inkoust schne a jak dlouho mi obraz vydrží?

UV inkoust se "zapéká" UV lampou do podkladu okamžitě po nanesení, což umožňuje se zdi dotýkat několik vteřin po vytisknutí, k úplnému vytvrzení (pro omyvatelnost) dochází cca po 12 hodinách.

Výrobce inkoustu udává stálobarevnost

  • V interiéru až 12 - 15let.
  • Ve venkovních podmínkách, v závislosti na poloze a podnebí, cca 3 roky na osluněné straně a cca 5 let na straně od slunce. Lze ji prodloužit za pomoci bezbarvého ochranného nátěru (nástřiku).


Jak dlouho trvá tisk?

Při potisku bez použití bílé barvy lze zhruba počítat 2,5m2 za hodinu. Při použití bílé je rychlost zhruba poloviční.

Je možné vytisknutý obraz znovu odstranit?

Ano. Nástěnný tisk lze přetírat běžnými malířskými barvami. Obvykle postačují dvě nebo tři vrstvy. Obraz ze skla odstraníte škrabkou nebo žiletkou na sklokeramiku, na dřevo, beton či kov lze použít brusný papír nebo brusku.


Jak nejlépe připravit prostory pro tisk?

Během naší návštěvy neukápne ani kapka barvy. Přikrývat podlahy či nábytek tak není zapotřebí.

Před stěnou, na kterou se bude tisknout, je třeba připravit volný manipulační prostor nejméně 1 metr.
Stroj váží cca 85 kg, proto je třeba předem informovat technika, ve kterém patře se bude tisknout a zda je k dispozici výtah.

Při práci stroje na lešení je zapotřebí, aby bylo alespoň o 1m delší, než je čistá šíře potiskovaného motivu, šířka min. 1,2m. Bližší specifikaci dodáme na vyžádání.

Pokud jsme na některou z Vašich otázek neodpověděli, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám dodatečné otázky zodpovíme. Máme rádi spolupráci, která přinese radost Vám i nám a uděláme maximum, abyste byli s naší prací spokojeni.