Kulturní dům v Senoradech jsme vyzdobili podle vize paní starostky Dany Pruškové, DiS

05.05.2024

Obrazy na zdech jsou výsledkem dlouhých, ale plodných diskusí a příprav. Zdrojem byly historické fotografie, pohlednice a kresby, které jsme nejprve naskenovali s vysokým rozlišením, poté si prošly dalšími procedurami náročnými na čas i výpočetní výkon. Největší odměnou byl spokojený pohled paní starostky na hotové dílo. které hovoří samo za sebe. Posuďte sami.