Tisky textů v galerii G18 Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro expozici "Laboratoř Jaroslava Kučery"

17.02.2024

Po galeriích Artrium a G10 si naše služby objednala produkční z galerie G18, paní MgA. Eliška Janáková. Její prvotní důvod byl v tom, že již nechce absolvivat zdlouhavé lepení a následné slepování písmenek z celé zdi. Varianta tisku na zeď a následného přemalování je pro ni schůdnější a hlavně rychlejší, přesnější a flexibilnější.