VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství má nový poster a logo ve 14. patře.

22.09.2023

Když zavolá alma mater, nedá se odolat!